Som bidrag for å redusere økonomiske utfordringer som dette skaper, vil Eidefoss Nett redusere nettleia for alle kunder ned mot null for mars 2020

Avgifter til staten vil bli fakturert på vanlig måte.

Eidefoss Nett følger samfunnsutviklingen tett, og vi vil vurdere ytterligere tiltak senere dersom situasjonen tilsier det.