Fjellnett sitt distribusjonsområde ligger i prisområde NO3 - Midt Norge. Gjennomsnittspriser legges etter hver måned ut av NVE. 

For desember 2021 ble gjennomsnittsprisen i NO3: 60,77 øre/kWh.


Grenseverdien for støtte er 70 øre/kWh. Det betyr at kunder i Fjellnett sitt forsyningsområde ikke får noen strømkompensasjon for desember måned. Det skal vi tross alt være glade for, da det betyr at prisene i vårt område ikke har vært så høye som i Sør-Norge.

Det er viktig å merke seg at det er NordPool Spot sin gjennomsnittspris som gjelder. Det er IKKE hva den enkelte kunde faktisk betaler. Ordningen er m.a.o. uavhengig av hvilken strømavtale kunden har.

Les mer om ordningen på NVE sine informasjonssider:

 

Vedrørende støtteordning til jordbruk. 

oppdatert 18.1.2022

Landbruks- og matminister Sandra Borch informerte media 17.1.22 om strømpakke for jordbruket. Iflg. regjeringen.no, vil regjeringen kompensere strømutgifter for veksthusnæringen og jordbruket. Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, men det er et tak på 20000 kWh/mnd i stedet for 5000 kWh/mnd som det er for husholdninger. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense. Kompensasjonen utbetales av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME).