For å forebygge feil i strømnettet, skal alle 22, 66 og 132 -kV linjer i Fjellnett AS sitt forsyningsområde befares med helikopter. I 2022 gjelder dette Lom, Sel, Dovre og Lesja kommuner. I Vågå kommune skal strekninger i Nedre Nordherad og Tessand mot Lom, og fra Sel til Eidefossen befares.


Arbeidet vil foregå i uke 33 og uke 34, forutsatt at været tillater det.
Befaringen skjer ved at helikopter flyr lavt over ledningene. 

Tidspunktet for befaring er lagt til denne årstida, da vi er avhengig av løvverket på skogen, for å best kunne fastslå avstand til spenningsførende deler. Dette med tanke på blant annet skogrydding.

Tidspunktet på når befaringene blir utført rundt omkring i forsyningsområdet er væravhengig, og kan dermed variere gjennom uken.