Befaringen skjer ved at helikopter flyr lavt over ledningene. 

For å forebygge feil i strømnettet, skal alle 22, 66 og 132 -kV linjer i Fjellnett AS sitt forsyningsområde befares med helikopter. I 2023 gjelder dette Vågå,  Sel, Dovre og Lesja kommuner. 132 kV linja mellom Vågåmo trafo og Øyberget kraftstasjon i Skjåk, skal også befares.

Tidspunktet for befaring er lagt til denne årstida, da vi er avhengig av lauvverket på skogen, for å best kunne fastslå avstand til spenningsførende deler. Dette med tanke på blant annet skogrydding.

Tidspunktet på når befaringene blir utført rundt omkring i forsyningsområdet er væravhengig, og kan dermed variere gjennom uken.