Kortversjonen:

I forskrift er det bestemt at påslag på leveringspliktig strømleveranse fra nettselskapene gjeldende fra 1.7.2024 skal være slik:

  • De første 6 ukene skal påslaget være 5 øre per kWh + mva.
  • Etter 6 uker skal påslaget være 8 øre per kWh + mva.

Påslaget kommer i tillegg til timesprisen i NO3, også kalt spotpris. Ordinær nettleie kommer til som vanlig.

Historien bak:

Tidligere var det bestemt fra myndighets hold, at påslag på leveringspliktig strøm skulle være 5 øre + mva de første 6 ukene, og etter 6 uker var det opp til nettselskapene å sette størrelsen på påslaget. Intensjonen fra myndighetene, var at kundene da hadde tid til å ordne seg med en strømleverandør, før prisen gikk opp. Prisingen skulle også være slik at det ga kundene et incitament til å sørge for avtale med strømleverandør. M.a.o. det skulle være dyrere å ha ventetariff fra nettselskapet, enn de avtalene man vanligvis kan få fra strømleverandørene.

Så kom de høye strømprisene

Da vi fikk situasjonen med svært høye strømpriser i 2022, så kom regjeringen med ulike tiltak for å avhjelpe konsekvensen av dette for forbrukerne. Det kom strømstøtte, og de satte også et tak på påslaget for ventetariff utover 6 uker. Dette har vi hatt helt fram til nå, med 5 øre per kWh i påslag både før og etter 6 uker.

Fra 1.7.2024 blir altså påslaget på leveringspliktig strøm etter 6 uker 8 øre per kWh + mva.

Lenke til: Regjeringens pressemelding