Fjellnett sitt distribusjonsområde ligger i prisområde NO3 - Midt Norge. Gjennomsnittspriser legges etter hver måned ut av NVE. 

NO1 (Oslo) hadde en gjennomsnittspris i august på 344,29 øre/kWh og NO2 (Kristiansand) hadde en gjennomsnittspris på 434,49 øre/kWh. NO5 (Bergen) landet på 341,58 øre/kWh. NO4 (Tromsø) hadde lavest gjennomsnittspris med 2,82 øre/kWh.

Gjennomsnittspriser fastsatt av NVE- NO3 Midt Norge
Måned - årGjennomsnittspris NO3 Midt NorgeStøttesats
Desember - 202160,77 øre/kWh0
Januar - 202226,39 øre/kWh0
Februar - 202218,07 øre/kWh0
Mars - 202217,28 øre/kWh0
April - 202245,07 øre/kWh0
Mai - 202215,76 øre/kWh0
Juni - 202211,84 øre/kWh0
Juli - 20221,91 øre/kWh0
August - 202218,89 øre/kWh0

Grenseverdien for støtte er 70 øre/kWh. Det betyr at kunder i Fjellnett sitt forsyningsområde ikke får noen strømkompensasjon så langt.

Strømstøtteordningen gjelder for husholdninger og boliger. Det er viktig å merke seg at det er NordPool Spot sin gjennomsnittspris som gjelder. Det er IKKE hva den enkelte kunde faktisk betaler. Ordningen er m.a.o. uavhengig av hvilken strømavtale kunden har.

Kompensasjonsgraden for desember 2021 var 55% av prisen over 70 øre/kWh. For januar-august 2022 er kompensasjonsgraden 80 % av prisen over 70 øre/kWh. Fra 1.9.2022 har regjeringen bestemt at kompensasjonsgraden er 90% av prisen over 70 øre/kWh.

Kompensasjon pr. mnd er begrenset til 5000 kWh/mnd.

Les mer om ordningen på NVE sine informasjonssider:

Vedrørende støtteordning til jordbruk. 

oppdatert 18.1.2022

Landbruks- og matminister Sandra Borch informerte media 17.1.22 om strømpakke for jordbruket. Iflg. regjeringen.no, vil regjeringen kompensere strømutgifter for veksthusnæringen og jordbruket. Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, men det er et tak på 20000 kWh/mnd i stedet for 5000 kWh/mnd som det er for husholdninger. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense. Kompensasjonen utbetales av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

 

Vedrørende støtteordning til boligselskapene

oppdatert 25.01.22

Strømstøtte til boligselskap (borettslag, boligsameier, boligakjseselskap m.m.) ble vedtatt av Olje- og energidepartementet fredag 21.1.2022. Støtte utbetales automatisk, men styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling.