Fjellnett sitt distribusjonsområde ligger i prisområde NO3 - Midt Norge. Gjennomsnittspriser legges etter hver måned ut av NVE. 

NO1 (Oslo), NO5 (Bergen) og NO2 (Kristiansand) hadde en gjennomsnittspris i september på 358,69 øre/kWh. NO4 (Tromsø) hadde lavest gjennomsnittspris med 36,43 øre/kWh.

Gjennomsnittspriser fastsatt av NVE- NO3 Midt Norge
Måned - årGjennomsnittspris NO3 Midt NorgeStøttesats
Desember - 202160,77 øre/kWh0
Januar - 202226,39 øre/kWh0
Februar - 202218,07 øre/kWh0
Mars - 202217,28 øre/kWh0
April - 202245,07 øre/kWh0
Mai - 202215,76 øre/kWh0
Juni - 202211,84 øre/kWh0
Juli - 20221,91 øre/kWh0
August - 202218,89 øre/kWh0
September75,29 øre/kWh**5,95 øre/kWh

 

** Støttesatsen i NO3 på 5,95 øre/kWh, forutsetter at regjeringens proposisjon om endring i støtte fra 80% til 90% av det som overstiger 70 øre/kWh for september, blir vedtatt. 

Strømstøtteordningen gjelder for husholdninger og boliger. Det er viktig å merke seg at det er NordPool Spot sin gjennomsnittspris som gjelder. Det er IKKE hva den enkelte kunde faktisk betaler. Ordningen er m.a.o. uavhengig av hvilken strømavtale kunden har.

Kompensasjonsgraden for desember 2021 var 55% av prisen over 70 øre/kWh. For januar-august 2022 er kompensasjonsgraden 80 % av prisen over 70 øre/kWh. Fra 1.10.2022 er det vedttatt at kompensasjonsgraden er 90% av prisen over 70 øre/kWh.

Kompensasjon pr. mnd er begrenset til 5000 kWh/mnd.

Les mer om ordningen på NVE sine informasjonssider:

Vedrørende støtteordning til jordbruk. 

Les om dette på Landbruksdirektoratets sider: Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag, informasjonsside

 

Vedrørende støtteordning til boligselskapene

Les om ordning for boligselskaper på NVE/RME sin informasjonsside: Strømstøtte for boligselskaper