Info. hentet fra NVE sine informasjonssider om Strømstøtteordningen.

Hvem får støtte

Nettkunde med egen strømmåler og som er rettmessig registrert som husholdningskunde hos nettselskapet, har rett til støtte. Med dette menes at hoveddelen av strømforbruket bak målepunktet er knyttet til husholdningsformål. Dette gjelder også når næringskunder er registrert som kunde på målepunktet.

Hva med boligselskap?

Et boligselskap er definert som en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskap og ikke seksjonerte boligsameier.

Støtten til boligselskapene beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Når boligselskapene mottar støtte, har de selv et ansvar for at de ikke har mottatt for mye.

Midlertidig forskrift om strømstønad til boligselskap finner du under følgende link: Boligselskap-forskrift

Hvordan beregnes støtten, gjeldende fra 1.9.2023

Man får bare støtte i de timene der elspotprisen (NordPoolspot) i ditt prisområde er høyere enn 70 øre/kWh. I disse timene får du støtte for 90% av beløpet over 70 øre/kWh eks mva. Strømstøtte pr. måned er begrenset til 5000 kWh. Det betyr at dersom kunden har strømforbruk i de timene som har en pris på over 70 øre/kWh som tilsammen overstiger 5000 kWh, så får man strømstøtte for de 5000 første timene i måneden. Når man har nådd grensen på  5000 kWh, så vil evt. andre timer senere i måneden, ikke være berettiget støtte.

Hvor finner man støttesatsene?

NVE publiserer støttesats time for time på følgende nettside: Støttesats time for time. For anlegg i Fjellnett sitt nettområde, må du velge Prisområde NO3 Trondheim. NVE sin rapport oppdateres kl 08:00 hver dag.

 

Linker til NVE sine informasjonssider:

- NVE-Spørsmål og svar om strømstøtte for høye strømpriser

NVE-Strømstøtte for husholdninger