På de fleste fakturaer vises både nettleie og strømforbruk. Summen av disse utgjør månedlige kostnader. Prisen du må betale for strømforbruk, kan du regulere ved å ha et bevisst forhold til ditt bruksmønster for strøm.