Kostnader i forbindelse med flyttingen må dekkes av den som forårsaker dette.

Kontakt oss gjerne pr. epost: nett@fjellnett.no, eller telefon: 61 23 82 90