• Fastbeløp pr. år                                                                                  kr 11900,-
    • Effektledd f.o.m.  (kr/kw pr år)                                                    kr     488,-


Energiledd er marginaltapsprosent i tilknytningspunktet multiplisert med tapskraftpris.

Statlige avgifter kommer i tillegg.