Fastbeløp pr. år                           11900,-
Effektledd (kr/kw pr år)                    423,-
Energiledd er marginaltapsprosent i tilknytningspunktet multiplisert med tapskraftpris.

Statlige avgifter kommer i tillegg.