Energi Norge har utarbeidet standardavtaler for nettleie og tilknytning for privatkunder og næringskunder. Disse er gjeldende avtaler for Fjellnett sine kunder:

 

- Standard tilknytnings- og nettleieavtale for forbrukerkunder (PDF, 846KB)

 

- Standard tilknytnings- og nettleieavtale for næringskunder (PDF, 1MB)
 
- Spesielle vilkår pga FOL. (PDF, 771KB)

Vedrørende tilbakeført nettforurensing. Fjellnett føyer inn i sine avtalevilkår, krav til sine næringskunder at de ikke kan eksportere nettforurensing, som virker inn på netteiers leveringskvalitet til andre kunder.

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet