Vi skal være nøytrale overfor alle nettkunder, og kan for eksempel ikke komme med anbefalinger vedr. kraftleverandør eller valg av elektriker. Vi kan heller ikke gi anbefaling om konkrete leverandører av solcelleanlegg eller leverandører av utstyr for tilkobling av HAN-port.

Alle prosesser som vi håndterer, enten det gjelder bytte av strømleverandør, nyetablering av abonnement, oversendelse av måledata, avregnings- og faktureringsrutiner, er regulert i forskrifter som etterfølges av oss som nettselskap.

Fjellnett AS er et datterselskap i AS Eidefoss-konsernet. 

Vårt nøytralitetsdokument, finner du på høyre side under dokumenter. Du finner også den årlige nøytralitetsrapporten. Nøytralitetsrapporten skal publiseres på nettsiden, og være tilgjengelig i 5 år.