Energileddet avregnes etter reglene for brukstid. D.v.s. at varmekabler med installert effetk på 1 kW tilsvarer et årsforbruk på 6000 kWh, og et gatelys med installert effekt på 1 kW tilsvarer et årsforbruk på 4000 kWh.

Mindre belastningsobjekter som utendørs varmekabler, gatelys o.l. kan i helt spesielle tilfelle tilknyttes fast uten strømmåler. Øvre grense for slike anlegg er installert effekt på 3 kW.

Installert effekt i kW, avregnes vet at installert effekt og årlig brukstid, etter bestemte regler omregnes til kWh og etter ordinær nettariff for energiledd, fastledd og effektledd.