Fjellnett sitt distribusjonsområde ligger i prisområde NO3 - Midt Norge. Gjennomsnittspriser legges etter hver måned ut av NVE. 

I NO3 fikk vi en gjennomsnittspris i desember på 181,53 øre/kWh. NO1 (Oslo), og NO2 (Kristiansand) hadde ne gjennomsnittspris på 268,68 øre/kWh, og NO5 (Bergen) hadde en gjennomsnittspris på 224,46 øre/kWh.  

Gjennomsnittspriser fastsatt av NVE- NO3 Midt Norge
Måned - årGjennomsnittspris NO3 Midt NorgeStøttesats
Desember - 202160,77 øre/kWh0
Januar - 202226,39 øre/kWh0
Februar - 202218,07 øre/kWh0
Mars - 202217,28 øre/kWh0
April - 202245,07 øre/kWh0
Mai - 202215,76 øre/kWh0
Juni - 202211,84 øre/kWh0
Juli - 20221,91 øre/kWh0
August - 202218,89 øre/kWh0
September - 202275,29 øre/kWh**5,95 øre/kWh
Oktober - 202235,98 øre/kWh0
November - 202263,78 øre/kWh0
Desember - 2022181,53 øre/kWh125,47 øre/kWh

 

Strømstøtteordningen gjelder for husholdninger og boliger. Det er viktig å merke seg at det er NordPool Spot sin gjennomsnittspris som gjelder. Det er IKKE hva den enkelte kunde faktisk betaler. Ordningen er m.a.o. uavhengig av hvilken strømavtale kunden har.

Kompensasjonsgraden for desember 2021 var 55% av prisen over 70 øre/kWh. For januar-august 2022 var kompensasjonsgraden 80 % av prisen over 70 øre/kWh. Fra 1.10.2022 er det vedttatt at kompensasjonsgraden er 90% av prisen over 70 øre/kWh.

Kompensasjon er begrenset til 5000 kWh/mnd.

Les mer om ordningen på NVE sine informasjonssider:

Vedrørende støtteordning til jordbruk. 

Les om dette på Landbruksdirektoratets sider: Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag, informasjonsside

 

Vedrørende støtteordning til boligselskapene

Les om ordning for boligselskaper på NVE/RME sin informasjonsside: Strømstøtte for boligselskaper