Den ordinære nettleietariffen er presentert med en tabell for privatkunder og en for næringskunder. Det er ulik håndtering av avgifter til staten som er forskjellen. Bortsett fra avgiftene så er tariffen den samme.

Nettleieariffen for lavspent uttak, har 2 prisledd, et energiledd og et fastledd. Fastleddet har to element; fastbeløp grunnbeløp og fastledd effekt. Under Fellesbestemmelser kan du lese mer om tariffens ulike prisledd.
I menyen "Nettleiepriser" på høyre side, finner du nettleieprisene våre, og kan lese om avtaler og vilkår.