Fjellnett as distribuerer elektrisk kraft gjennom 1274 km med høyspentnett og 1900 km med lavspentnett. Vi har ansvaret for det regionale strømnettet, og for å føre strøm frem til huset ditt. Vårt forsyningsområde er kommunene Lom, Vågå, Sel, Lesja og Dovre i Nord Gudbrandsdalen. Vi har litt over 14500 målepunkt i området vårt.
Kontakt oss for informasjon om nettleie, smarte strømmålere (AMS), ny installasjon, byggestrøm, kabelpåvisning, Maskiner nær el-anlegg, elsikkerhet og feilmeldinger.

Fjellnett AS er en del av konsernet AS Eidefoss.