Du som kunde må derfor inngå to typer avtale for å ha strøm til din adresse.

  1. Avtale om strømleveranse med en strømleverandør.
  2. Nettleieavtale med det lokale nettselskapet.

Du kan velge den strømleverandøren du selv ønsker å bruke, så sant de leverer strøm i det nettområdet som ditt anlegg ligger. Oversikt over strømleverandører og informasjon om disse, finner du på Strompris.no (ekstern lenke).

Inntil du har inngått avtale med en strømleverandør, er Fjellnett pålagt å forsyne deg med strøm til vilkår for ventetariff. Strømleveranse til ventetariff er kun ment som en midlertidig ordning. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har bestemt prisen på ventetariff de første 6 ukene, og ventetariff er normalt dyrere enn vanlige strømavtaler.

Mangler du avtale med strømleverandør, anbefaler vi at du snarest mulig tar kontakt med ønsket leverandør. Strømleverandør vil sende melding om leverandørbytte til nettselskapet.