Vi ber om å få oppgitt eventuelt tomtenummer, gnr/bnr, navn, adresse, telefonnr og oversendt kart for tomt i uregulert område. Vi inngår alltid skriftlig tilknytningsavtale før tilknytning av nye installasjoner. Tilknytningsavtalen sier noe om mulige maksimale effektuttak på installasjonen, begrensningsikringer, vilkår og anleggsbidrag. 

Ta kontakt med autorisert installatør på forhånd for å vurdere hvor store begrensningssikringer / overbelastningsvern installasjonen trenger.

Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak i strømnettet må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket, i form av et anleggsbidrag (NVE ekstern lenke).

Bruk følgende skjema for bestilling av tilknytningsavtale: Ny eller endring av installasjon.