Inntakssikring

 • Må kontrolleres minst én gang i året.
 • Har du luftinntak, kan denne stå på loftet der ledningene går gjennom veggen.
 • Har du jordkabel, kan den stå i kjeller der ledningene kommer gjennom veggen.

Hver gang du er i sikringsskapet

 • Sjekk om noen sikringer er varme.
 • Skru etter om du har skrusikringer.
 • Sjekk om du hører noe unormalt.
 • Er skapdør til sikringsskapet låsbar?

På kjøkkenet

 • Tørrkoking av mat på komfyr er brannårsak nummer 1!
 • Sjekk støpsler på komfyr, oppvaskmaskin og småapparater jevnlig.
 • Dra ut støpsler på apparater som ikke er i bruk

Komfyrvakt

 • Komfyrbranner er den hyppigste brannårsaken i norske hjem.
 • Komfyrvakt vil hindre mange komfyrbranner.
 • Komfyrvakter får du kjøpt i elektronikkbutikker, en rekke kjøkkenbutikker og nettbutikker.
 • Komfyrvakter for fast montering kan kjøpes gjennom elektroinstallatør.
 • Det er krav til fastmontert komfyrvakt i alle nye boliger fra 2010 i henhold til NEK 400. Denne skal monteres av elektroinstallatør.
 • Ved oppussing gjelder kravet om fastmontert komfyrvakt dersom det legges opp ny kurs til platetopp/komfyr.
 • De samme reglene gjelder fritidsboliger.
 • Skaff deg og din familie en komfyrvakt!

På vaskeommet

 • Sjekk støpsler på vaskemaskin og tørketrommel jevnlig.
 • Bruk aldri ovenstående maskiner om natten, eller når du ikke er hjemme.

Ute

 • Bruk jordet stikkontakt hvis du skal bruke strøm ute i hagen.
 • Sjekk at skjøteledning som benyttes ikke har skader, og at den også er jordet.

Generelt

 • Pass på avstander mellom varmeovner, og brennbart materiale.
 • Deksler på brytere, stikkontakter og koblingsbokser skal være hele og uten misfarging.
 • Vær aktsom på forstyrrelser i radio og TV-apparater. Dette kan skyldes feil på installasjon.
 • Bruk autorisert elektriker når du skal ha arbeider utført.
 • Snakk med fagfolk om sikkerhetsprodukter som:
  • Jordfeilbrytere (slår av strømmen på apparater som har farlige feil).
  • Overspenningsvern ( beskytter mot lynnedslag og høye feilspenninger).
 • Automatsikringer med innebygget jordfeilbryter.
 • Brannvarslere (det finnes flere typer som fungerer på ulike typer branner).
 • Husk å ha egnet slokkeutstyr i stand om uhellet skulle være ute ! (tenk også på hvor det er plassert).
 • Husbrannslange
 • Pulverapparat
 • Sjekk mot merkelig lukt.