Reglene for avgift på elektrisk kraft, finner du på Skatteetatens nettsider.

De som er berettiget redusert sats eller fritak for avgiften, skal sende egenerklæring til nettselskapet en gang pr. år. Det er krav om at egenerklæringen fornyes årlig. 

Skjema for egenerklæring finnes under dokumenter til høyre.