Utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd

Husholdninger og fritidsboliger får utbetalt en kompensasjon når de har hatt avbrudd som varer i mer enn 12 timer. 

Kompensasjonen per målepunkt er:

  • for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time,
  • for fritidsboliger   : 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

Utbetalingen pr år kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Sluttbruker som selv er skyld i at et avbrudd varer over 12 timer, har ikke krav på kompensasjon. 

Utbetaling av kompensasjon:

Kompensasjonen blir utbetalt til sluttbruker, eller ført til fradrag på nettleiefaktura innen 12 uker etter at strømtilførselen var gjenopprettet.