Fornybar Norge har utarbeidet standardavtaler for nettleie og tilknytning for privatkunder og næringskunder. Disse er gjeldende avtaler for Fjellnett sine kunder:

 

 

 

 

Vedrørende tilbakeført nettforurensing. Fjellnett føyer inn i sine avtalevilkår, krav til sine næringskunder at de ikke kan eksportere nettforurensing, som virker inn på netteiers leveringskvalitet til andre kunder.