Energileddet avregnes etter reglene for brukstid. D.v.s. at varmekabler med installert effekt på 1 kW tilsvarer et årsforbruk på 6000 kWh, og et gatelys med installert effekt på 1 kW tilsvarer et årsforbruk på 4000 kWh.

Installert effekt i kW, avregnes ved at installert effekt og årlig brukstid, etter bestemte regler omregnes til kWh og etter ordinær nettariff for energiledd, fastledd og effektledd.