Hjelp til trefelling nær luftlinjer:

Ved trefelling nær våre luftlinjer, vil den som feller tre og forårsaker skade på linjenettet være ansvarlig for skaden.

Om det ønskes hjelp til felling av trær som energiverket normalt ikke må rydde for å holde ledningene fri, kan vi være behjelpelige med felling mot timebetaling. Vi har skolerte medarbeidere samt diverse kraner og utstyr som kan benyttes til en sikker utførelse av arbeidet.

Tjenesten faktureres ihht. medgått tid.

Fellingssoner

IllustrasjonIllustrasjon frie soner

 

Dersom du mener at tre er til fare for våre strømlinjer, kan du fylle ut skjema nedenfor, slik at vi kan vurdere saken.