Fjellnett tilbyr et opplegg for 7. trinn i samarbeid med energisenteret på Hunderfossen.
For bestilling se energisenteret sin hjemmeside: https://eis.no/skole/mellomtrinnet/

For 9. trinn tilbyr vi et opplegg med praktiske øvelser, der vi kobler forskjellige ting og informerer litt.

Vi tilbyr også elsikkerhetsinformasjon for flyktninger og hjemmehjelp/hjemmesykepleiere.

For bestilling eller informasjon omkring dette kontakt:

Richard Høiberg på tlf 46 84 44 81 eller e-post: richard.hoiberg@fjellnett.no.