Nettleiepriser næringskunder fra 1.1.2024
TariffleddPriser
Fastledd grunnbeløp, inkl. enovaavgift kr 800,- (kr pr. år)Kr 2500,-
Fastledd Effekt (kr/kW pr. år)
- Første 100 kWKr 468,80
- Neste 100 kWKr 422,-
- Neste 200 kWKr 375,-
- Over 400 kWKr 352,-
Energiledd (øre pr. kWh)
- Energileddøre/kWh 10,608
Statlige avgifter
- Enovaavgift (legges inn i fastbeløpet 1700+800)kr 800,00
- Forbruksavgift ordinær sats (øre pr. kWh) 1.1.24 - 1.4.24øre/kWh 9,51
- Forbruksavgift ordinær sats (øre pr. kWh) 1.4.24 - 1.1.25øre/kWh 16,44
- Forbruksavgift lav sats(øre pr. kWh) *øre/kWh 0,58
Merverdiavgift25%

 

Det tas forbehold om endringer i statens avgiftsatser. 

Forbruksavgiften øker fra 15,84 øre/kWh til 16,44 øre/kWh fra 1. april og ut året. I perioden januar-mars så øker forbruksavgiften fra 9,16 øre/kWh til 9,51 øre/kWh.

*Lav sats for industrien øker fra 0,546 øre/kWh til 0,58 øre/kWh. Lav sats for forbruksavgift gjelder for industrien etter nærmere regler i forskrift om særavgifter kapittel 12. Se forskriften på lovdata.no

Les om nettleiens ulike tariffledd og fellesbestemmelser.