Kostnader i forbindelse med flyttingen må dekkes av den som forårsaker dette.

Kontakt oss pr. epost: nett@fjellnett.no, eller ta kontakt på telefon: 61 23 82 90