For å finne en strømleverandør, anbefaler deg å besøke Konkurransetilsynets strømprissider: www.strompris.no.

For å få strøm hjem til deg, må du ha to avtaler

  • En avtale med Fjellnett as som drifter strømnettet og transporterer strømmen frem til deg. Du kan ikke velge nettselskap da dette er bestemt ut fra hvor du bor.
  • En avtale med en strømleverandør som kjøper strømmen av strømprodusent og selger videre til deg som kunde.