For at du skal være sikker på å få satt opp byggestrømskassen til ønsket tid, må den bestilles minst en uke i forveien. Bestillingsskjema finner du nederst i denne artikkelen.

Byggestrøm er ment som en provisorisk løsning for uttak av strøm, og normal leieperiode er ikke lengre enn ett år, men det kan bli vurdert og utvide perioden dersom leietageren ønsker det.

Prisen for montering og demontering er prisen oppsatt på e-verkets stolpe eller kabelskap. Dersom kunden ønsker byggestrømskassen nærmere enn everket sin forsyning, kan everket legge ut provisorisk strømforsyning helt frem til bygge-/anleggsplassen. Dette blir da fakturert kunden i sin helhet. Spesielle ønsker må avtales med Fjellnett.

I tillegg til ordinær nettleie kommer kostnaden for montering/demontering og leie av kassen. Som nevnt i avsnittet over, kan det komme tilleggskostnader for montering/demontering.

Leietager plikter å behandle byggestrømskassen og tilhørende utstyr på en slik måte at det ved frakobling er i tilsvarende stand som ved tilkobling. Leietager er i hele leieperioden ansvarlig for byggestrømskassen sitt tilhørende utstyr. Alle skader som blir påført det utleide materiellet fra Fjellnett, vil i sin helhet bli fakturert leietager.