Anleggsbidrag er et engangsbeløp, og det utarbeides løsning og kostnadsoverslag i hvert enkelt tilfelle. Anleggsbidrag betales før anlegget påbegynnes.

Ta kontakt med planavdelingen for å beregne anleggbidrag, ved å fylle dette skjemaet: Ny eller endring av installasjoneller send en epost til nett@fjellnett.no.

Nettselskapets tilknytningsplikt i Energiloven § 3-3 innebærer at nettselskapet er ansvarlig for fremføring og tilknytning av ny installasjon. Anleggsbidrag er regulert gjennom Norges- vassdrags og energidirektorats forskrift nr. 302 «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheter og tariffer» (§ 17-5 Anleggsbidrag).

På NVE sine nettsider kan du finne mer informasjon om anleggsbidrag. (ekstern lenke)