• Fastbeløp pr. år                                                                 kr 11900,-
  • Effektledd   (kr/kw pr år)                                                    kr     488,-


Energiledd er marginaltapsprosent i tilknytningspunktet multiplisert med tapskraftpris.

Statlige avgifter kommer i tillegg.