Under planlegging av graving, skal det derfor alltid avklares om det ligger kabler i bakken. Kontakt oss minst to dager før gravingen skal skje, dette for å være sikker på å få påvisning innen ønsket tid. Vi kommer da og påviser kabler som tilhører oss.

I menyen til høyre, finner du bestillingsskjema for kabelpåvisning, informasjon om kabelgrøfter og informasjon om maskiner og aktivitet nær strømlinjer og kabler.