Fjellnett sitt distribusjonsområde ligger i prisområde NO3 - Midt Norge. Gjennomsnittspriser legges ut av NVE, etter hver månedsslutt. 

I august var det bare NO2 (Kristiansand) som fikk strømstøtte, med en gjennomsnittspris på ca 73 øre/kWh. I NO3 (Trondheim) var gjennomsnittsprisen ca. 19,95 øre/kWh. 

Gjennomsnittspriser fastsatt av NVE- NO3 Midt Norge
Måned - årGjennomsnittspris NO3 Midt NorgeStøttesats
September - 202275,29 øre/kWh5,95 øre/kWh
Oktober - 202235,98 øre/kWh0
November - 202263,78 øre/kWh0
Desember - 2022181,53 øre/kWh125,47 øre/kWh
Januar - 202369,61 øre/kWh0
Februar - 202348,65 øre/kWh0
Mars - 202364,15 øre/kWh0
April - 202369,61 øre/kWh0
Mai - 202331,82 øre kWh0
Juni - 202323,71 øre/kWh0
Juli - 202328,57 øre/kWh0
August - 202319,95 øre/kWh0

 

Strømstøtteordningen gjelder for husholdninger og boliger. Det er viktig å merke seg at det er NordPool Spot sin gjennomsnittspris som gjelder. Det er IKKE hva den enkelte kunde faktisk betaler. Ordningen er m.a.o. uavhengig av hvilken strømavtale kunden har.

 

Nytt fra 1. september 2023

Fra og med juni 2023 er stønadsgraden 90% av strømforbruk opptil 5000 kWh pr. måned for husholdninger. Støtteordningen er også forlenget til å gjelde ut 2024.

Fra 1.9.2023 endres støtteordningen, slik at den vil utløse strømstøtte for kundens forbruk i de timer NordPool spotpris overstiger 70 øre/kWh. Dersom man i løpet av måneden har et forbruk i de timene det blir strømstøtte som tilsammen overstiger 5000 kWh, så er det de første timene i måneden som får støtte. Dvs. at timer i slutten av måneden ikke får støtte, dersom man allerede har fått støtte for 5000 kWh den måneden.

Kompensasjonsgraden for desember 2021 var 55% av prisen over 70 øre/kWh. For januar-august 2022 var kompensasjonsgraden 80 % av prisen over 70 øre/kWh. I perioden 1.10.22 til 1.4.23 var kompensasjonsgraden 90% av prisen over 70 øre/kWh. Fra 1.4.2023 er kompensasjonsgranden 80% av prisen over 70 øre/kWh.

 

Les mer om ordningen på NVE sine informasjonssider:

Vedrørende støtteordning til jordbruk. 

Les om dette på Landbruksdirektoratets sider: Strømstøtte for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag, informasjonsside

 

Vedrørende støtteordning til boligselskapene

Les om ordning for boligselskaper på NVE/RME sin informasjonsside: Strømstøtte for boligselskaper