Tobias Nordgården og Odin Ulsletten er nå Energimontører.

Gratulerer med bestått fagprøve, og flott innsats begge to. Vi ønsker dere lykke til videre, og ønsker dere hjertelig tilbake til oss ved en senere anledning.

Vi vil samtidig takke de faglige veilederne Magnus Torstad og Jan Ivar Lillebråten for god oppfølging av lærlingene våre. De faglige veilederne, følger lærlingen tett gjennom hele perioden fram til fagprøve.

Fjellnett har kontinuerlig flere lærlinger i opplæring hos oss.Rekruttering og opplæring til fagområdene innen energi og strøm er viktig for oss i Fjellnett. Dette er viktig for vår og bransjens framtidige kompetansebehov.