Ser du droneflyging over strømlinjene våre...

Da kan det være vi som holder på med feilsøking, befaring eller planlegging av strømnettet.

Våre mannskaper er identifisert med bekledning, som viser "Dronepilot". Vår bruk av droner varsles til politiet, slik at de alltid er informert.

Bruk av droner vil effektivisere vårt arbeid betydelig. I stedet for å gå kilometervis, kanskje i dyp snø, kan vi i mange tilfelle bruke droner. Det kan gjøre at vi i feilsituasjoner finner feilen raskere, og vi får rettet dette tidligere enn før. Befaring og planlegging vil også bli mer effektivt, da det er tidkrevende bevege seg i terrenget til fots eller med terrengående kjøretøy.

Observasjoner eller feilmelding

Dersom du ser noe som kan medføre fare eller skade på våre strømlinjer, er vi takknemlige for å få beskjed. Slike observasjoner kan du melde på vår skjema, som du finner nederst i følgende artikkel: Observasjoner/feilmelding

Om du ser noe som medfører AKUTT fare eller skade, er det fint om du melder fra til oss på telefon.

Feilmelding på telefon:
  • Hverdager fra kl 08:00 - 15:00 : 61 23 82 90
  • Utenom arbeidstid vakttelefon : 46 87 92 22

Vi vil fortsatt bruke helikopter ved befaring av større områder.