Det Lokale Eltilsyn (DLE) i Fjellnett består av 3 personer som driver med tilsyn, informasjonsarbeid og jordfeilsøk. Eltilsynet er statens kontrollorgan for el-sikkerhet, og deres hovedmål er å hindre ulykker og brann.

Det brenner årlig hus i vårt område, der brannårsaken er elektriske feil.

Stikkontakten på varmtvannsberedere kan ha varmgang dersom det ikke er tilkoblet med fast installasjon. Dette er en gjenganger på feil, og viktig å sjekke regelmessig. Nye beredere tilkobles med fast installasjon, og har ikke dette problemet.

Folk bruker mye strøm i julen og enkelte har ennå gamle skrusikringer som hovedsikring. Det anbefales å sjekke disse. Sjekk ved å ta på de, og kjenn etter at de ikke er varme. Sjekk også at de ikke er løse, og skru til slik at de sitter godt. Gamle skrusikringer anbefales det generelt å skifte, og spesielt slike som sitter utilgjengelig til på et loft.

Til slutt så ber Høiberg folk være oppmerksom på julepynten. Her er det mye forskjellig kvalitet og en del kan være brannfarlig. Sjekk at det ikke er brudd på ledninger, løse tilkoblinger og tegn på varmgang. Vær forsiktig med skjøteledninger.

Det anbefales å ta ut stikkontakten på julepynten om natten. Konsekvensene av en brann kan ofte bli større om natten, når folk sover.

NRK Sørlandet publiserte en artikkel om DLE sitt arbeid, og feil på elektriske anlegg den 23.11.23. Denne kan du lese på følgende link: Finner feil i halvparten av alle boliger.