Strøm kan være farlig, det kan medføre både personskader og brann om det ikke håndteres riktig. Skjemaet kan brukes til å melde fra om ting du vet om eller ser, som kan medføre fare.

Bekymringsmelding kan sendes anonymt, dersom du ikke ønsker å opplyse ditt eget navn.

Skjema for bekymringsmelding

Meldingen vil bli håndtert av DLE (Det lokale Eltilsyn).