Ikke akseptert før fristen

Dersom aksepten ikke gjennomføres før fristen, vil du ikke lenger motta eFaktura etter 15. mai 2022, og fremtidige regninger vil komme fysisk i din postkasse.

Er du usikker på om du har akseptert dette så kan du sjekke det ved å gå inn i din nettbank/betalingsapp.

Vi oppfordrer alle til å huke av for «ja takk til alle» snarest mulig.

Hvorfor disse endringene

Endringene gjøres for at det skal bli lettere for deg som kunde, da du vil kunne motta efaktura fra første regning fra bedrifter som tilbyr eFaktura.

  • Du slipper også å inngå eFaktura avtale med fakturautstedere enkeltvis. Du vil få tilsendt regninger fra alle leverandører som kan sende eFaktura når du har avtale om eFaktura og har gitt “Ja takk til alle” samtykke.

Og husk at du vil alltid kunne reservere deg mot de eFakturautstederne du ikke ønsker eFakturakrav fra.

Du kan lese mer om dette her