Vi er fortsatt en del av Eidefoss-konsernet. Vi er de samme folka, og vi har den samme høye leveringssikkerheten. Forsyningsområdet vårt er kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom i Nord-Gudbrandsdalen.

Eidefoss-konsernet består av datterselskapene: Fjellnett, Eidefoss Vannkraft, Eidefoss Strøm, Eidefoss Fiber og Eidefoss Biovarme.

Hvorfor bytter vi navn?

I Norge er det 124 nettselskap og 113 strømleverandører. Mange av disse har samme eier, navn og logo, noe som kan være forvirrende for deg som kunde. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har derfor bestemt at nettselskap og strømleverandør ikke kan ha samme navn og logo. Vi har de siste året sett at  mange av landets nettselskaper har fått nye navn, det er også en økende tendens til at nettselskaper slår seg sammen til større enheter.

Vårt mål er fortsatt å være ett av de mest effektive nettselskapene i Norge. Vi vil stå på for å sikre deg trygg og sikker strømforsyning.

Essensen i Fjellnett AS er:

I tiden framover vil vi gradvis skifte drakt, ettersom arbeidet med å omprofilering skrider fram. 

Følg oss gjerne på www.facebook.com/netteidefoss.