Statnett begrunner reduksjonen i nettleia med økte inntekter pga. handel med utlandet. Denne handelen har gitt store inntekter både på import og eksport av kraft, iflg. konsernsjef Hilde Honne i Statnett.

Nettleia hos Fjellnett får reduksjon på både Energileddet og Fastledd effekt. Nettleieprisene våre kan du finne HER.

Forbruksavgift 2022

Regjeringen har bestemt satser på forbruksavgiften i 2022 på 8,91 øre/kWh i januar - mars, og 15,41 øre/kWh fra 1. april.  Forbruksavgiften ligger innbakt i satsen for energiledd hos private forbrukskunder, og som egen prislinje for næringskunder.

 

Følg oss gjerne for nyheter og bilder fra vår hverdag:

https://www.instagram.com/fjellnett.no

https://www.facebook.com/fjellnett