Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om

  • strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)
  • strømforbruk siste time
  • spenningsnivå
  • overskuddskraft (fra f. eks. solcelleanlegg) som mates inn i nettet (plusskunder)

Informasjonen vil oppdateres minst hvert tiende sekund. 

Åpning av Han-port:

  • Ved å bestille åpning av HAN-port, aksepterer du som kunde gjeldende vilkår om personvern og tilkobling. 
  • Det er den som er juridisk ansvarlig for abonnementet - altså nettkunden, som kan bestille åpning/lukking av HAN-porten.
  • Om du ønsker at andre skal få tilgang til HAN-porten, må du gi skriftlig fullmakt til dette. Fullmakt sendes til nett@fjellnett.no. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du inngår avtale med en tredjepartsaktør du kjøper tjenester fra. 
  • Han-port er ikke er nødvendig for den vanlige leveransen av strøm til deg.

 

Vilkår for bruk av HAN-port:

Ansvar - personvern

Ved åpning av HAN-porten overtar kunden selv alt ansvar i forhold til tilkoblet utstyr, personvern og bruk/lagring av data som hentes ut via dette grensesnittet.

Sikring av personopplysninger og forbruksdata

For at Fjellnett skal kunne sikre personopplysninger, må du som kunde bekrefte at strømmåleren det gjelder, er fysisk sikret. Når du som kunde ber om å få åpnet HAN-porten for lesing av egne forbruksdata, kan dine data beskyttes enten ved kryptering eller fysisk sikring.

I følge Norsk Elektroteknisk Komité (NEK) vil tilstrekkelig fysisk sikring være at måleren står inne i din bolig eller i et låsbart skap eller rom. Dersom du bor i borettslag eller sameie med felles målerrom, vil låsbare fellesskap eller rom sammen med dine naboers målere være tilstrekkelig fysisk sikring. 

Ansvar for feil, skade.

Tilkobling av ikke godkjent utstyr til Fjellnett sitt måleutstyr, som forårsaker feil eller skade på dette, kan medføre erstatningsansvar.

Flytting/oppsigelse/stenging av Han-port.

Ved flytting eller oppsigelse abonnement som medfører ny kunde på anlegget, plikter du å varsle Fjellnett om dette før endringen foretas.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i vilkår for bruk av HAN-porten. Vilkårene kan endres dersom det kommer nye retningslinjer om bruk fra myndigheter er bransjeorganisasjoner.

 

Bestille åpning/stenging av HAN-port.

Strømmåleren er i utgangpunktet montert uten selve HAN-modulen. I bestillingsskjema for åpning/lukking av HAN-port, angir du om du allerede har fått/ikke fått HAN-modul og hvordan du ønsker å motta den.

Ved å fylle ut og sende inn bestillingsskjema som du finner under, aksepterer du vilkår for bruk av HAN-porten.

Etter mottak av din aksept, vil vi omgående sørge for å åpne/lukke HAN-porten. Du vil få en bekreftelse på e-post når dette er gjort.  

Knapp for bestillingsskjema

 

Hvordan montere Han-porten.

Øverst på måleren er et lite lokk. Ta bort lokket og sett HAN-modulen på plass i åpningen. Eksternt utstyr kobles til HAN-modulen via en RJ45-sokkel. HAN-modulen er gratis. 
Målertypen som er installert i Fjellnett sitt nettområde er Kamstrup Omnipower.


Teknisk informasjon om HAN-porten og krav/anbefalinger for tilkoblet utstyr finner du på følgende eksterne internettsider:

Norsk Elektroteknisk komitè-Informasjon til AMS-HAN utviklere. 
NVE-Smarte strømmålere (AMS).