Etter at AMS-målerne er installert, skal du IKKE ta hovedsikringen, men bruke funksjonen i strømmåleren i stedet. Hvordan du slår av, og setter på igjen strømmen i strømmåleren, ser du HER.

Hva skjer om du slår av hovedsikringen:

Dersom du skur av hovedsikringen, vil nettselskapet få beskjed om at anlegget ditt er uten spenning. Når vi ikke vet årsaken til strømbruddet, vil vi sette i gang med å finne årsaken. Dette kan medføre ekstraarbeid og ekstra kostnader.

Strømforbruket vil bli stipulert av Elhub, og du vil bli fakturert for beregnet forbruk. Du får med andre ord faktura for strømforbruk du ikke har hatt.

Fordeler ved å bruke strømmåleren for å stenge strømmen:

Det gir nettselskapet mulighet til å fange opp eventuelle feil og skader. Både skader som følge av uvær, alvorlige jordfeil eller stor variasjon i spenningskurven, kan avdekkes. Dette kan avverge branner - før det skjer.

Nettselskapet kan varsle deg om feil i anlegget, eller lynnedslag.

Fordi måleren fortsatt er spenningssatt, kan den forsatt måle, og vise riktig data - som at du ikke bruker strøm.

Det sikrer at du betaler for faktisk strømforbruk.

Når du stenger strømmen i strømmåleren, kobles strømmen fra og alle kurssikringene er strømløse.