Ordningen gjelder for husholdninger.

En husholdningskunde er registrert med sitt fødsels- og personnummer i vår database, og med sluttbrukergruppe for husholdning.

Endring presisert av NVE 15.12.21Det er tilstrekkelig at nettleiekontrakten er registrert i sluttbrukergruppe 35, dvs. husholdning. Det betyr at selv om din kontrakt er registrert mot org.nummer, så er man innenfor kompensasjonsordningen så lenge man har kode 35 på nettleiekontrakten.

Det jobbes fortsatt med å se på løsninger når det gjelder landbruksnæringen. Mer vet vi ikke om dette enda.

I vårt nettområde er det en del nedlagte gardsbruk.

Disse bør sjekke med oss hvilken sluttbrukergruppe de har. Dersom du sitter på et nedlagt gårdsbruk, der strømforbruket nå KUN går til husholdning, send en epost til nett@fjellnett.no, der du redegjør for ditt strømforbruk. Du må referere til kundenummer, målernummer eller målepunkt id, samt anleggsadresse og hvem abonnementet står på.

Strømprisene

Fjellnett ligger i NO3-Midt Norge, og det er gjennomstnittsprisen i NO3 som danner grunnlaget for kompensasjon hos oss.

Strømprisene i vårt område har normalisert seg. Vi hadde ganske høye priser de første 2 ukene i desember, men nå er de nede på normalt nivå igjen.

Dersom de normale strømprisene fortsetter, vil det bli veldig lite som blir kompensert i vårt område, så om du forventer store summer fratrukket på nettleiefakturaen, kan du bli skuffet.

Vi vet selvfølgelig ikke pr. i dag hvordan dette utvikler seg utover vinteren. Løsningen vi nå lager, vil fange opp evt. høye priser senere i vinter.

Hva blir kompensert?

Endring ihht. forhandlinger mellom regjeringspartiene og Sv 17.12.21Ordningen innebærer at husholdninger kan få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får fratrukket på sin nettleiefaktura 55% av kostnadene som overstiger 70 øre/kWh, opptil et forbruk på 5000 kWh pr mnd. Ordningen gjelder for desember, januar, februar og mars, vinteren 2021-22.

 

 

Spørsmål og svar

 

 • Trenger jeg å gi beskjed til mitt nettselskap eller strømleverandør?
  • Nei, ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap. Nettselskapet kjenner ditt månedlige forbruk, og beregner tilbakebetalingen basert på dette.

 

 • Logg inn på Min Side, for å se om ditt abonnement er registrert på deg privat eller på ditt org.nr.

 

 • Dekkes strømutgiftene for hytta?
  • Nei, ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

 

 • Jeg er fjernvarmekunde – vil jeg også bli omfattet av ordningen?
  • Ja, den foreslåtte ordningen vil også medføre at prisen for fjernvarme reduseres.
  • Regelverket for fjernvarme tillater ikke at prisen fastsettes høyere enn prisen for elektrisk oppvarming for fjernvarmekunder med tilknytningsplikt. Den foreslåtte kompensasjonsordningen medfører at prisen på elektrisk oppvarming reduseres, og skal derfor også telle med når fjernvarmeprisen settes. Ordningen for strømpris vil derfor virke direkte på hvordan fjernvarmeprisen settes.
  • Dette gjelder selv om fjernvarmen betales av et borettslag og hver enkelt leilighet betaler for fjernvarmen som del av felleskostnadene. NVE vil legge til grunn at alternativet til fjernvarme i borettslag er at hver leilighet har elektrisk oppvarming bak egen måler, og at kompensert pris for elektrisk oppvarming dermed blir sammenligningsgrunnlaget.

 

 • Hva med kunder som har fastpris?
  • Kunder vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig pris i området, uavhengig av hvilken avtale man har med strømleverandøren.

 

 • Hva om prisen er veldig høy i noen timer?
  • Det er den gjennomsnittlige prisen i ditt område som brukes for beregningen. At prisen er veldig høy i en kort periode har begrenset betydning for den samlede regningen, og kompensasjonsordningen blir derfor beregnet ut fra gjennomsnittlig månedspris.

 

 • Trenger man en AMS-måler for dette?
  • Nei, kunder som ikke har en AMS-måler vil få sitt forbruk stipulert som vanlig, og kompensasjonen beregnet ut fra dette.

 

 • Vi bruker mer enn 5000 kWt i måneden, hva skjer med forbruket over 5000?
  • Du må betale markedspris for forbruket over 5000 kWt, men får kompensert for forbruket opp til 5000.

 

NVE/RME sine beregninger - Hva blir den samlede kompensasjonen for vinteren? 

Det presiseres at prisberegningene som kommer under, er hentet fra NVE/RME sin nyhetsmelding i går. Vi antar at det de har laget beregninger ut fra forventede priser i NO1, altså ikke de prisene vi har i vårt område, som er NO3 (red.anm.)
Med de prisforventningene som markedet har for perioden desember 2021 – mars 2022 kan samlet kompensasjon for perioden bli:

 • Enebolig 27 000 kWt: kr 4 118
 • Leilighet 11 000 kWt: kr 1 678

Med en pris på 150 øre/kWt i alle måneder vil kompensasjonen i samme periode bli:

 • Enebolig 27 000 kWt: kr 6 271
 • Leilighet 11 000 kWt: kr 2 555

Med en pris på 200 øre/kWt i alle måneder vil kompensasjonen i samme periode bli:

 • Enebolig 27 000 kWt: kr 10 190
 • Leilighet 11 000 kWt: kr 4 152

Dersom jeg får penger utbetalt, når kommer disse inn på min konto?
Kompensasjon blir trukket fra på nettleiefakturaen. Dersom kompensasjonen er større enn nettleiefakturaen, så vil det bli trukket fra på neste faktura, evt utbetalt etter avtale.

Hva om man eier to boliger? Dekkes begge eller kun den ene?
Hvis begge er registrert som husholdningskunder, får man kompensasjon for begge.