Som et prøveprosjekt vil vi teste linjerydding med Boergeit som går med Nofence klaver.

Dette kan være aktuelt der vi har breie linjetraseer og der det er ulendt. Geitene er flinke til å klatre, og tar seg frem om det er bratt og ulendt terreng. Boergeitene er også noen racere til å beite ned kratt og annen vegetasjon.

Nofence er et digitalt gjerdesystem, der man avmerker beiteområdet i en app og overfører dette trådløst til klavene som dyra bærer. Dyra øves opp til å snu når de hører et lydvarsel, som kommer når de nærmer seg grensen for det området de skal ferdes i, og de er dermed trygt inngjerdet.

Det blir spennende å se resultatet.