Det vil i dagene framover åpenbare seg trær over strømlinjer, strømstolper som står på skakke, kabler som ligger oppi dagen osv. Dette vil vi gjerne ha beskjed om, slik at vi kan prioritere arbeidet med retting. Det er veldig fint om du får lagt ved bilder. Vær obs på at det er grense på 4 mb for størrelse på bilder.

I skjemaet nedenfor, kan du legge til bilder og gi oss en beskrivelse av det du har observert.

VIKTIG: Hold god avstand til ledinger og kabler. De må betraktes som strømførende, og de må IKKE under noen omstendigheter berøres!!