Vebjørn er bosatt med familie på Otta og kommer fra stillingen som daglig leder i Sulland Otta AS.

Vebjørn har lang erfaring som daglig leder der bl.a. personalarbeid, målstyring, økonomistyring, rapportering og kommunikasjon har vært sentrale arbeidsoppgaver.

Vebjørn vil tiltre stillingen i løpet av oktober 2021.

Vi ønsker Vebjørn velkommen som daglig leder!