De kundene som ikke har en ordinær strømleverandør, får strøm levert fra nettselskapet. Strøm fra nettselskapet kalles leveringspliktig leveranse eller ventetariff. 

Nettselskapene er pålagt å levere strøm til sluttbrukere som ikke har en strømleverandør. 

Inntil myndighetene begynte å sette inn tiltak for å motvirke konsekvensene av de høye strømprisene, så var intensjonen med ventetariffen, at den skulle ha et incitament for at kunden skulle skaffe seg en strømleverandør. Derfor var prisingen bestemt til maks 5 øre/kWh + avg. de første 6 ukene, og deretter var det ønsket at prisen skulle gå opp.

Olje og Energidirektoratet bestemte at fra 1.12.2022, så skulle ikke prisen etter 6 uker stige, men fortsatt holdes på 5 øre/kWh + avg. Denne ordningen skulle gjelde til 1.7.2023.

I pressemelding den 27.6.2023 melder de at ordningen skal fortsette ut året, dvs til 1.1.2024.

De skriver også at de vurderer ny innretning på ordningen med leveringspliktig strømleveranse, så får vi se hva de kommer med i løpet av høsten.

Pressemeldingen finner du under følgende lenke: Regjeringen.no