Pandemien gjør at mange kommer til å bruke hytta i jula i år. I tillegg er det spådd veldig kaldt i denne perioden. Dette kan resultere i et høyt samtidig forbruk særlig i hytteområder, som vi ikke har hatt på samme måte tidligere.

Et høyt samtidig forbruk, vil være en belastning for strømnettet og kan resultere i kapasitetsproblemer. Vi oppfordrer derfor til at man heller prøver å fordele strømforbruket utover i tid. Kanskje er det noe som kan vente til litt senere?

Er det noe som ikke trenger å stå på mens jule- eller nyttårsmiddagen lages? Slå av varmekabler eller en panelovn en time eller to, kanskje? Elbilen kan kanskje lades på et ellers rolig tidspunkt.

Greier vi dette, vil det være bra for både nettet, strømregningen og nettleien.