Fjellnett har hatt effekttariff siden 2009, så dette er våre kunder godt vant til allerede. Vi fortsetter derfor med samme tariffmodell også i 2022, selv om de fleste nettselskapene i Norge nå innfører nye nettariffer fra 1.7.22.

Formålet med tariffer med kapasitetsledd, er at vi ved å bruke strømmen smartere, får jevnet ut strømforbruket gjennom døgnet. Da blir forbrukstoppene lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre. Da kan vi spare penger, skåne naturen, og holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. 

Smart strømbruk:
 • Smart forbruk, er å ikke bruke for mye strøm samtidig, men heller jevne ut strømbruken utover dagen.

 • Jo mindre strøm du bruker samtidig, jo lavere vil kapasitetsleddet (Fastledd effekt) på din nettleie bli. Klarer du å flytte forbruk fra hverdag til helg, eller fra ettermiddag til senere på kvelden, så får du en flatere forbrukskurve. Da er vanligvis også strømprisene lavere, og du kan spare penger både på nettleien og strømmen.

 • Nettleie med kapasitetsledd (Fastledd effekt) skal belønne kunder som kutter toppene i strømforbruket sitt. Vanlige husholdninger har gjerne en forbrukstopp om morgenen når de har stått opp, og om ettermiddagen når de kommer hjem.

 • Har du elbil, og godkjent lader montert av autorisert fagperson, kan du lade bilen om natten.

 • Med en liten egeninnsats, og at man er bevisst hvordan man bruker strøm selv, så kan man redusere sin egen nettleie. 

Husk at du ALDRI skal bruke vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin eller andre husholdningsapparater når du sover eller er borte. Ikke risiker liv og helse for å spare penger. 

 

Se Energi Norge sin animasjonsfilm om ny nettleie, her:

Mer om strømnett og nettleie:

 • Den største utfordringen for klimatiltak, elektrifisering og etablering av ny industri i Norge, er å skaffe tilgang på nok kapasitet i strømnettet. Ved å utnytte det eksisterende nettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan vi holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

 • Strømnettet betales fullt og helt av brukerne gjennom det store spleiselaget som heter nettleie. Bare ved å lade elbiler smartere, kan vi spare 11 milliarder kroner i investeringer, ifølge NVE. 

 • Strømnettet må dimensjoneres for den ene timen i året vi bruker mest strøm. Dersom vi klarer å jevne ut forbruket over flere av døgnets timer, kan vi spare store investeringer i nettet. Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna noen timer med kø om morgenen, hvis vi kan fordele trafikken utover større deler av døgnet. Slik må vi tenke med strømnettet også, når hele samfunnet skal bruke stadig mer strøm.

 • Nettleie med kapasitetsledd, gir deg større mulighet til å påvirke hva du betaler – både her og nå, og i fremtiden. Det vil lønne seg å jevne ut forbruket gjennom døgnet, men vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin etc. når de sover. Elbillading om natten kan du gjøre om du har godkjent lader montert av autorisert fagperson.

 

Hvordan fungerer prismodellen for nettleie?

Før 2009 var det bare antall kilowattimer (kWh) som påvirket nettleien din. Fjellnett sin nettariff fra 2009 gir deg større mulighet til å påvirke regningen. Nettleien består av 2 hoveddeler, fastledd og energiledd:

 • Fastledd som beregnes etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Grunnbeløpet i 2022 er kr 2125,- inkl. mva for privatkunder. I tillegg faktureres et Effektbasert fastbeløp, – et beløp som beregnes etter hvor mye strøm du bruker samtidig pr. klokketime. Les mer om grunnlaget for fakturering av dette her: Fellesbestemmelser, eller  se nettleiepriser her.

 • Energiledd – et beløp pr. kilowattime.

Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd (Fastledd effekt) enn om du bruker mye strøm på én gang.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer).

 

Hva betyr prismodellen for ulike kundegrupper?

Leiligheter: De fleste vil få omtrent uendret nettleie, fordi strømforbruket i utgangspunktet er forholdsvis jevnt og lavt. 

Eneboliger: Ettersom vi fortsetter med samme tariffmodell, vil det ikke bli noen endring. Men ved å være bevisst på sitt bruksmønster, kan man påvirke nettleien ved å jevne ut forbruket slik at man havner på et lavere trinn. De som har elbil kan spare penger på å lade med godkjent hjemmelader om natten. Da vil normalt strømprisen også være rimeligere. Med stort samtidig forbruk vil det bli dyrere enn i dag.

Boliger med solceller: Bruk av egenprodusert strøm vil gi litt mindre sparegevinst fordi energileddet i nettleien reduseres, men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter. Også for disse er det viktig å jevne ut forbruket, spesielt i de timene de ikke har egen strømproduksjon.

Etterisolering, varmepumpe etc.: Energieffektiviseringstiltak vil gi litt mindre sparegevinst, fordi energileddet i nettleien reduseres. Men det vil fortsatt være mye å spare på strømpris og avgifter.

Hytteeiere: For eiere av gjennomsnittshytter blir regnestykket omtrent som for eiere av eneboliger. Også her gjelder rådet om å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. Hvis du kommer med elbil til kald hytte, kan det være lurt å vente med å lade elbilen til hytta er varmet opp.

Bedrifter med årlig forbruk under 100.000 kWh: Ingen endring for disse, men kunder med høyt strømforbruk i enkelttimer bør vurdere tilpasninger.

 

Hvor mye vil det være mulig å spare på å bruke strøm smartere?

Ved å flytte forbruk så man får lavere maksbelastning, kan man spare ca kr 359,- pr år, for hver kW/t man klarer å redusere fakturert effektbasert fastbeløp.

 

Hvor stor andel får reell mulighet til å påvirke nettleien sin?

De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest  Det skal ikke være dyrt og vanskelig å bruke strøm smartere. Det finnes allerede enkle løsninger for automatisk lading av elbil når prisene er mest gunstige. Det samme gjelder oppvarming.

 

Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?

Ved å logge inn på "min side" kan du se hvor mye strøm du har brukt per time bakover i tid. Dersom du ønsker å følge med i sanntid, kan du med enkelt utstyr koble deg til HAN-porten på strømmåleren din. Samtidig må du be nettselskapet gi deg tilgang til data fra måleren. Måleren kan kommunisere med automatiske styringssystemer for energibruk i hjemmet.

 

Hvor store nettinvesteringer er det realistisk å spare på smartere strømbruk?

Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 

Hva med brannfaren om folk begynner å vaske klær om natta?

Vi anbefaler ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin eller andre husholdningsapparater når de sover. Elsikkerhet og brannsikkerhet er viktigere enn å spare noen kroner. Elbil kan du lade om natten, dersom du har godkjent hjemmelader installert av autorisert fagperson.

 

Hva betyr den nye modellen for nettselskapenes inntekter?

Nettselskapenes samlede inntekter bestemmes av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og vil ikke påvirkes av ny prismodell. Drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Norge koster årlig rundt 27 milliarder kroner. Denne regningen dekkes i sin helhet av brukerne av nettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet smartere, kan vi holde nettleien lavest mulig for strømkundene over tid.