Det har ikke vært noen kjente hendelser med strømbrudd natt til torsdag 13.1.22 p.g.a. ekstremværet Gyda.

Følg med på vårt STRØMBRUDDKART, for oppdatert status.

Vi har ekstra beredskap mens Gyda herjer.

Viktig:

Det varslede ekstremværet Gyda, kan medføre skader på strømnettet.

Det er VELDIG VIKTIG at ledninger som ligger på bakken eller henger lavt IKKE berøres, da de kan være strømførende.

Hold god avstand og meld fra på vakttelefon 46 87 92 22. Gjerne på sms/mms med bilde av situasjonen, om du ser noe slik.

Forsøk å beskrive hvor observasjonen er så nøyaktig som mulig, for at våre mannskaper kan finne dette så raskt som mulig.